Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T17:17:53+01:00
Kultura prasłowiańska wiąże się z czasami przed przyjęciem chrześcijaństwa przez nasz kraj.
W 966 r. wraz z przyjęciem chrześcijaństwa przez Mieszka I i zarazem całą społeczność państwa polskiego zaczęto niszczyć wszelkie ślady pogaństwa, wierzeń w naturę i prasłowiańskich obrzędów. W ten sposób zginęło wiele 'świętych gajów' i posążków czczonych przez ludność pogańską. Ludność prasłowiańska często prowadziła koczowniczy tryb życia (przenoszenie się z miejsca na miejsce) dlatego też nie zostało z tamtych czasów zbyt wiele źródeł historycznych.
30 4 30