Wykonaj działania a następnie redukcję wyrazów podobnych
a)2(a - 3b) + 4b - 3(3a - b)
b)4(x + 5y) - 7(3x - y) + 3y - x
c)3a(2 - 5b)-4b(2-3b)+ab
d)4x(y-7-3y(-3-5x)+x(y-3)
Wyłącz wspólny czynnik przed nawias
a) 45x² - 18y
b) 32xy + 16x
c) 3ab - 6a + 12
d)-12x²y + 6xy² - 18xy
e) 25x³y + 10xy - 5y
f) 144a²b² - 72a²b + 36ab²

2

Odpowiedzi

2010-02-16T17:17:44+01:00
A)2(a - 3b) + 4b - 3(3a - b)
2a-6b+4b-9a+3b
-7a+b
b)4(x + 5y) - 7(3x - y) + 3y - x
4x+20y-21x+7y+3y-x
-18x+30y
c)3a(2 - 5b)-4b(2-3b)+ab
6a-15ab-8b+12b²+ab
6a-14ab-8b+12b²
d)4x(y-7-3y(-3-5x)+x(y-3)
Wyłącz wspólny czynnik przed nawias
a) 45x² - 18y
3 (15x²-6y)
b) 32xy + 16x
16 (2xy+x)
c) 3ab - 6a + 12
3(ab-2a+4)
d)-12x²y + 6xy² - 18xy
6(-2x²y+xy²-3xy)
e) 25x³y + 10xy - 5y
5(5x³y+2xy-y)
f) 144a²b² - 72a²b + 36ab²
36 (4a²b²-2a²b+ab²)
5 4 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T17:30:11+01:00
A)2a-6b+4b-9a-3b=-7-5=-12
b)4x+20y-21x+7y+3y-x=-18x+30y
c)6a-15ab-8b+12b(kwadrat)+ab=6a-8b+12b(kwadrat)-14ab
d)4xy-28x+9y+15xy+xy-3x=-31x+9y+20xy

a)9x(5x-2y)
b)8(4xy+2x)
c)3(ab-2a+4)
d)-2x(6xy+6y(kwadrat)+9y)
e)5x(kwadrat)y(2y-y)
9 2 9