Odpowiedzi

2010-02-16T17:21:06+01:00
U1=230V
n1=1500
n2=100
U2=?

U1/U2 = n1/n2, stąd
U2=U1*n2/n1
U2=230V*100/1500
U2=15,33V