Zaprojektuj doświadczenia,którego celem będzie reakcja zobojętniania wodorotlenku baru.Napisz równanie reakcji w postaci cząsteczkowej i jonowej oraz skróconej jonowej.
Opis doświadczenia:......................................
Obserwacje:................................................
Wniosek:....................................................
Zapis cząsteczkowy równania reakcji:........................
Zapis jonowy równania reakcji:.............................
Skrtócony zapis jonowy reakcji:..............................

1

Odpowiedzi

2010-02-18T15:58:03+01:00
Opis doświadczenia: Do probówki z roztworem wodorotlenku baru dodano dwie krople fenoloftaleiny. Następnie wkraplano roztwór kwasu chlorowodorowego, aż do odbarwienia roztworu.
Obserwacje: Roztwór wodorotlenku baru z fenoloftaleiną miał zabarwienie malinowe. Po dodaniu kwasu chlorowodorowego nastąpiło odbarwienie roztworu.
Wniosek: W tej probówce zaszła reakcja zobojętniania między wodorotlenkiem baru, a kwasem chlorowodorowym.
Zapis cząsteczkowy równania reakcji:
Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O
Zapis jonowy równania reakcji:
Ba(2+) + 2OH(-) + 2H(+) + 2Cl(-) → Ba(2+) + 2Cl(-) + 2H2O
Skrócony zapis jonowy reakcji:
2OH(-) + 2H(+) → 2H2O /:2
H(+) + OH(-) → H2O