W za kropkowane miejsce wpisz dalszy ciąg historyjki!! Może być naprawdę krótkie :) daje 60 pk
Ellie Soames hated Monday mornings.They were always so boring."Why doesn't anything exciting ewer happen to me?" she wondered as she drove on the school bus. ..............................................................................
...........................................................................................


3

Odpowiedzi

2010-02-16T17:57:49+01:00
However, when she get off the bus, humming a song she had someone. It turned out that this is a music producer, and Ellie has a great voice. They agreed to meet shortly after the girl began to burn the disc. Also changed their attitude to the Monday mornings.
2010-02-16T18:27:18+01:00
Just as she walked out of the bus she spotted her dog, which went missing a few days before.After school, her mum was collecting her and they were very merry to see the dog again.
2010-02-16T18:48:17+01:00
TA HISTORIA PO POLSKU
...W szkole zdarzyło się coś bardzo dziwnego. Do szkoły zapisał się ktoś nowy! Przyjechał razem z dwoma siostrami i dwoma braćmi. Byli ubrani w ciemne kolory. Ellie musiała usiąść z pięknym chłopakiem z czego była bardzo ucieszona. Chłopak nie odzywał się do niej co ją zabolało. Minęły dwa miesiące aż Ellie zabrała się na odwagę i spytała chłopaka jak ma na imię. Kiedy jej odpowiedział usta Ellie zadrżały z wzruszenia. Miał na imię Fredrick a na nazwisko Volturi. Na drugi dzień zaatakował ją wampir o imieniu Laurent. Chciał wyssać jej krew. Dziewczyna bardzo się wystraszyła. Na szczęście uratował ją Fredrick. Okazało się że on i jego rodzeństwo też byli wampirami. Ellie obraziła się na niego. Fredrick nie mogąc pogodzić się z myślą że Ellie go zostawiła zabił się kołkiem z zakazanego wampirom drzewa. Rodzeństwo Fredricka szukało "zabójczyni umysłów" po jej nazwisku i imieniu. Do czasu kiedy Ellie miała 15 lat wszystko było dobrze.Aż Ellie zmieniła nazwisko i imię na Bella Swan. Wtedy pojechała do deszczowego miasta Forks w poszukiwaniu partnera-wampira. Po dwóch latach miała 18 lat. Znalazła swojego ukochanego wampira. On miał lat 17. Ale tak naprawdę na świecie żył już 109 lat! Pewnego dnia Bella poprosiła go o przemienienie jej w wampira. Miała wtedy 18 lat. Edward zgodził się. Bella przez ten czas bardzo cierpiała ponieważ zabijała ludzi by wypić ich krew. Pewnego dnia odzwyczaiła się od tego i żyła jak normalny człowiek. Tyle ze człowiek-wampir. Nikomu nie mogła wyjawić tajemnicy i tego też nie zrobiła. Pewnego słonecznego dnia Edward i Bella poszli na piękną łąkę gdzie Ed poprosił ją o rękę. Ona oczywiście się zgodziła. Żyli tak wiele lat i pewnie dalej żyją. Będą żyć dotąd aż ich ogień nie rozłączy.


TA HISTORIA PO ANGIELSKU

In school, it happened something very strange. Enrolled in school someone new! Comes together with two sisters and two brothers. They were dressed in dark colors. Ellie had to sit down with a beautiful boy of whom was very delighted. The boy is not spoke to her at her hurt. End of two months until Ellie took up his courage and asked the boy as her name. When Ellie to her lips quivered with emotion. His name was Fredrick and the name of the Volturi. On the second day he attacked her vampire named Laurent. He wanted to suck her blood. She was very frightened. Fortunately, he saved it Fredrick. It turned out that he and his siblings were also vampires. Ellie was offended at him. Fredrick unable to reconcile himself with the thought that Ellie left him to kill vampires pin from the forbidden tree. Fredrick searched siblings' minds assassin "after its name and behalf. To the time when Ellie was 15, everything was fine. Until Ellie changed her name and the name of Bella Swan. Then she went to the rainy town of Forks in search of a partner-vampire. After two years she was 18 years old. She found her favorite vampire. He was 17 years But really, the world has lived 109 years! One day, Bella asked him about turning it into a vampire. She was then 18 years. Edward agreed. Bella by this time suffered terribly because they kill people to drink their blood. One of volition from this and live like a normal person. So much for the human-vampire. No one could reveal the mystery and that it did not do. One sunny day Edward and Bella went to a beautiful meadow where Ed had asked her to marry him. Of course she agreed. Lived so many years, and probably continue to live. Will live up to their fire so far no disconnects.MAM NADZIEJĘ ŻE CI SIĘ SPODOBA I WCALE NIE LICZĘ NA NAJLEPSZĄ BO PEWNIE BĘDĘ NAJGORSZA. ALE CÓŻ. MOŻE ZDARZY SIĘ CUD. PIERWSZA CZĘŚĆ JEST PO POLSKU. DRUGA ZAŚ PO ANGIELSKU. PIERWSZA I DRUGA TO TE SAME HISTORIE TYLE ŻE W INNYCH JĘZYKACH.
PZDR. xD