Zadanie 1.
Jakie były głowne cechu ładu wersalskiego ?
Zadanie 2.
Przedstaw zalożenia Ligi Narodów . dlaczego okazało się ona bezradna wobec narastających w Europie konfliktów?
Zadanie 3.
W jakich okolicznościach faszyści objęli władzę we Włoszech ? dlaczego uzuskali popracie społeczeństwa?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T18:38:53+01:00
1.
Wykluczenie Niemiec z budowy ładu powojennego.
Demilitaryzacja Niemiec, nałożenie na Niemcy reparacji, obwinienie Niemiec o rozpętanie wojny. Zakaz trzymania wojsk Niemieckich w Nadrenii.
2.Liga Narodów miała rozstrzygać kwestie sporne między państwami, jedną z przyczyn jej słabości było wystąpienie z niej USA.
3. Kiedy faszyści obieli władze Włosi byli zawiedzeni na demokracji, we Włoszech mówiono o skradzionym zwycięstwie, faszyści jako przeciwnicy demokracji, szybko zyskali poparcie.