Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T17:34:25+01:00
Przekrój osiowy walca ma długość 8 cm, a przekątna jest o 2 cm dłuższa od drugiego boku. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego walca, wiedząc, że dłuższy bok prostokąta jest wysokością walca.

Z twierdzienia Pitagorasa obliczasz wysokość (h)

x²+8²=(x+2)²
x²+64=x²+4x+4
x²-x²-4x=4-64
-4x=-60/:-4
x=15
dluższy bok jest wysokością czyli h=15
drugi bok 2r=8 czyli r=4
Pc=2πr(r+h)
Pc=2π*4(4+15)
Pc=152
V=πr²h
V=4²*15π
V=240π