1.
Ułóż odpowiedni układ równań: Liczba x jest o 7 mniejsza od liczby y , a trzykrotność liczby y jest o 20 większa od połowy liczby x.

2.
Jaką liczbą należy zastąpić literę ,a " w podanym układzie równań , aby otrzymać układ nieoznaczony? 4x-6y=1
6x-9y=a

1

Odpowiedzi

2010-02-16T17:36:55+01:00