1.
a) Oblicz objętość graniastosłupa prostego o wysokości 18cm , którego podstawą jest romb o przekątnych długości 9 cm i 12 cm .
b) Podstawą graniastosłupa prostego o wysokości 5 cm jest trapez prostąkatny o podstawach długości 6 cm i 8 cm . Krótsze ramię trapezu ma długość 2 cm . Oblicz objętość tego graniastosłupa.
2.
Objętość graniastosłupa trójkątnego o wysokości 10 cm jest równa 320 cm sześciennych . Podstawą jest trójkąt prostokątny równoramienny . Jakie długości mają ramiona tej podstawy ?

2

Odpowiedzi

2010-02-16T17:39:42+01:00
1.a) V=Pp*H
Pp=1/2*k*l
Pp=1/2*9*12=54cm2
V=54*18=972cm3
b)V=1/2*(6+8)*2*5=1/2*14*2*5=70cm3

2.
Pp=320:10=32cm2
Mogą mieć np: 8cm
2010-02-16T17:42:48+01:00
1a) V=pp*hg
pp=54cm
hg=18cm
V= 54 *18
V=972cm3

Pp=e*f/2
e=9cm
f=12cm
pp=9*12/2
pp=108/2=54cm
1)b V=pp*hg
pp=56cm
hg=5cm
v= 56 *5
v=280cm3

pp=(a+b)*h/2
a=6cm
b=8cm
h=2cm
pp=6+8*2
pp=14*8/2
pp=112/2=56cm
2. zadanie nie potrafie zrobić