1. wpisz obok zdania prawdziwego litere P, a obok fałszywego F.
a) wody słodkie, które stanowią 2,5 % objętości hydrosfery, skupione są głównie w postaci śniegu i lodu ...
b) największe zasolenie wód oceanicznych występuje w sferze równikowej....
c) przyciąganie Księżyca i Słońca powoduje powstawanie prądów morskich....
d) Podmorskie trzęsienia ziemi oraz wybuchy podwodnych wulkanów powodują powstawanie tsunami ...

2

Odpowiedzi

2010-02-16T17:38:58+01:00
2010-02-16T17:43:09+01:00