Odpowiedzi

2010-02-16T17:47:25+01:00
Polsko-Szwedzkich:
-dążenie szwecji do opanowania bałtyku
-detronizacja zygunta 3 wazy
-przyłączenie estoni do polski
Polsko-Tureckich:
-walko o wpływy w mołdawii
-wzajemne naruszanie granic
-poparcie polakow dla habsburgow w walce z ksiecie siediogrodu-lennikiem tureckim.
Polsko-Rosyjskie:
-wojny stefana batorego z moskwą
-dymitriada
-zmiany granic
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T17:58:49+01:00
I Wojny Polsko-Szwedzkie:
1.rywalizacja o panowanie nad Bałtykiem (o dominium Maris Baltici)
2.pretensje Zygmunta III Wazy do tronu Szwecji, gdzie został zdetronizowany w 1598r.
3.Szwecja posiadała mocną armię i dobrą flotę
4.brak ziem pod uprawe w Szwecji
5.Zygmunt III Waza zgodnie z obietnicą zawartą w pactach conventach, włączył Estonię do Polski (1600r.)
6.w połowie XVIIw. Polska była krajem łatwym do zdobycia, wyniszczonym wojnami wewnętrznymi i starciami z sąsiadami.

II Wojny Polsko-Rosyjskie:
1."Wielka smuta"w Rosji; 1598r. - wygaśnięcie dynastii Rurykowiczów w Rosji po śmierci Iwana IV Groźnego i jego syna Fiodora.
2.Wystąpienie bojarów i chłopów przeciwko władzy bojara Borysa Gadunowa.
3.Pojawienie się pretendenta do tronu w Moskwie, Dymitra Samozwańca
4.Zatargi z kościołem prawosławnym, wystąpienia ludowe pod wodzą Iwana Bołotnikowa
5.Po zabójstwie Dymitra (1606r.) carem został Wasyl Szujski, któremu zagroził Dymitr Samozwaniec II, zajmując część Rosji (bez Moskwy)
6.1608r. - Wasyl Szujski zawarł układ z Polską, uwalniając jeńców polskich, a w 1609 r.układ ze Szwecją

III Wojny Polsko-Tureckie:
1.rozkwit Imperium Osmańskiego
2.ścieranie się interesów Polski i Turcji w Mołdawii
3.zbliżenie polityki polskiej i habsburskiej niepokoiło Turcję
4.wyprawy Kozaków na miasta tureckie(spalenie Warny przez Kozaków), często były inspirowane przez dyplomację Habsburgów
5.najazdy Tatarów, lenników Turcji, na ziemie Polski
6. W czasie wojny 30-letniej książę Siedmiogrodu (lennik Turcji) Gabor Bethlen oblegał Wiedeń.