Odpowiedzi

2010-02-16T18:23:38+01:00
Wzory strukturalne:
Przykład: H2O
1.Są dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. I tak też rysujemy.
2.Od tych pierwiastków rysujemy tyle kresek, jaka jest wartościowość danego pierwiastka a mianowicie: skoro wodór jest jedno wartościowy do od tych dwóch atomów wodorów będzie odchodziło po jednej kresce. Jeśli tlen jest dwu wartościowy, to od jednego atomu będą odchodziły 2 kreski, które będą się rozdzielały i łączyły z dwoma atomami wodoru.

H

O

H
I w ten sposób łączysz 2 wodory po jednej kresce z tlenem. od tlenu muszą wychodzić 2 kreski w tym przypadku.
1 3 1