Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T18:02:58+01:00
Władca: August 2 sasa
-wplątanie Polski w konflikt ze szwecja
-zajęcie terenów przez wojska szwedzkie
-ucieczka krola augusta 2 i wybór stanislawa leszczynskiego na krola polski
-pokonanie szwedow przez rosjan w bitwie pod połtawą 1709rok.Ucieczka leszczynskiego i powrot augusta 2
-próba przeprowadzenia zmian ustrojowych
-zawiazanie szlachty
-ugoda zatwierdzona przez sejm niemy 1717rok
-rezygnacja augusta 2 z planow przeprowadzenia reform
-zapoczątkowanie okresu uzaleznienia naszego panstwo od rosji
Władca:August 3
-poparcie jego wboru przez rosje i saksonie
-uleganie w sposobie rządzenia wpływą otoczenia dworskiego
-zrywanie sejmów doprowadzilo do całkowitego paralizu panstwa
-zbyt wielkie znaczenie magnaterii
-slaby stan liczebny wojska
-zmniejszanie dochodow krola.
Władca:Stanisław Poniatowski
-ujednolicenie miar i wag
-wzniesienie prywatnych ceł na terenie kraju
-porządkowanie miast królewskich
-reforma waluty
-ograniczenie liberum veto
-załozenie szkoły rycerskiej z myśla o założeniu armii
-konfederacja barska
-pierwszy rozbiór polski
3 4 3