Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a) -3xy³+3xy-(2xy³-xy) dla x= -1 y= 2
b) -(-48a²+10a)-(-4a-a²) dla a= ( minus jedna siódma <ułamek>)
c) -(12√c - c)+(-8c+13√c) dla c=4

Proszę z obliczeniami :)
Z góry dziękuje !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T18:03:49+01:00
A) -3xy³+3xy-(2xy³-xy) dla x= -1 y= 2
b) -(-48a²+10a)-(-4a-a²) dla a= ( minus jedna siódma <ułamek>)
c) -(12√c - c)+(-8c+13√c) dla c=4

a) -3× (-1)×2³+3×(-1)×2-(2×(-1)×2³-(-1)×2)=3×8-6-(-16+2)=24-6+14=32

b) -(-48×(-¹₇)²+10×¹₇)-(-4×¹₇-¹₇²) =-(-48×¹₄₉+¹⁰₇)-(-⁴₇-¹₄₉)=⁴⁸₄₉-¹⁰₇+⁴₇+¹₄₉=₄₉⁴⁹+⁶₇=1+⁶₇=1⁶₇

c)-(12√4 - 4)+(-8×4+13√4)=-(12×2-4)+(-32+13×2)=-20+(-32+26)=-20-6=-26