1. Zmień sumę na iloczyn.
a) 3a - 3 ; 4+4x ; 6m - 6a
b) 8a - 16 ; 15b + 10 ; 16b - 12c
c) 12x + 36y ; y- 3y ; 15a² + 12b²
d) 24x² - 16y ; 12a² - 8b ; 10n -15m

2. Sprawdź, czy suma wyrażeń :
2x + 3x²y - 12xy i
-5x - 12x²y + 24xy
jest podzielna przez 3, jeżeli x i y są liczbami całkowitymi.

Poproszę o dokładne zapisy ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T18:01:25+01:00
1. Zmień sumę na iloczyn.
a)
3a - 3 =3*(a-1)
4+4x=4*(1+x)
6m - 6a=6*(m-a)

b)
8a - 16=8*(a-2)
15b + 10=5*(3b+2)
16b - 12c=4*(4b-3c)
c)
12x + 36y=12*(x+3y)
y- 3y =y*(1-3)
15a² + 12b²=3*(5a²+4b²)
d)
24x² - 16y=8*(3x²-2y)
12a² - 8b=4*(3a²-2b)
10n -15m=5*(2n-3m)

2. Sprawdź, czy suma wyrażeń :
2x + 3x²y - 12xy i
-5x - 12x²y + 24xy

jest podzielna przez 3, jeżeli x i y są liczbami całkowitymi.


2x + 3x²y - 12xy -5x - 12x²y + 24xy
=-3x-9x²y +12xy/:3
=-x-3x²y+4xy
Odp. jest podzielna przez 3,
6 4 6
2010-02-16T18:08:55+01:00
A) 3a - 3 = 3(a-1) ; 4+4x = 4(1+x) ; 6m - 6a = 6(m - a)
b) 8a - 16 = 8(a-2) ; 15b + 10 = 5(3b + 2) ; 16b - 12c = 4(4b - 3c)
c) 12x + 36y = 12(x + 3y); y- 3y = y(1-3) = y*(-2); 15a² + 12b² = 3(5a² + 4b²)
d) 24x² - 16y = 8(3x²-2y); 12a² - 8b = 4(3a²-2b); 10n -15m = 5(2n - 3m)

Drugie rozwiąże potem, ok?;)
o, ktoś mnie ubiegł:)
Cóż zgadzamy się jeśli chodzi o pierwsze wiec powodzenia, drugie odpuszczam.
3 5 3