Proszę napisac mi OBLICZENIA do tego, z gory dziekuje

1.liczba 1przez √3-√2 należy do przedziału:
a) (0,1) b) (1,3) c) (3,4) d) (4,5)

2.Jesli a=407,89 to zaokrąglenie liczby 0,01a do jednego miejsca po przecinku wynosi:
a) 4,1 b)40,8 c)407,9 d)408

3.Jesli wykres funkcji f(x)=2x-4b przecina oś OY punkcie P(0,-5) to:
a)b= -5 b)b=1,25 c)b=5 d)b=-1,25

4.ktore z ponizszych wyrazen po uproszczeniu jest rowne 2x-3 dla x=0?
a)4x²-3x przez 2x , x≠0
b)8x²-6x przez 4x,x≠0
c)6x-4x² przez -2x ,x≠0
d)-4x²-6x przez-2x, x≠0

5.Suma miejsc zerowych funkcji y=3x(x-1)(x+2)jest rowna:
a)-1 b)1 c)2 d)3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T18:07:17+01:00
1) 1/√3-√2 = 1/1,73-1,41 = 1/0,32 = 3,125

Odpowiedź C

2) 407,89 * 0,01 = 4,0789
4,0789≈4,1

Odpowiedź: A

3) f(x) = y
P(0,-5)
y=-5
x=0

Podstawiając: f(x)=2x-4b
-5=-4b |:(-4)
b = 1,25

Odpowiedź: B

4) Nie wiem Jak Ci to zapisać > Odpowiedź C


5) 3x=0 > x=0
x-1=0 > x=1
x+2=0 > x=-2

Są trzy miejsca zerowe funkcji.

Odpowiedź D

2 5 2