Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T21:26:57+01:00
3. Oblicz długości krawędzi sześcianu, którego pole powierzchni wynosi:
a) 486cm b) 8,64dm c) 37,5cm

a)
Jeśli pole pow całego sześcianu = 486cm2
To pole jednej ściany = 486/6 = 81cm2
krawędź ściany = √81 = 9cm
Cały wzór wygląda tak: √Pole powierzchni / 6

b) √8,64/6 = 1,2dm

c) √37,5/6 = 2,5cm

2. Oblicz pole powierzchni sześcianu o krawędzi długości:
a) 7cm b) 2,5dm c) 4,2m d) 11cm 8mm

a) P = 7²*6= 49*6= 294cm
b) P = 2,5²*6 = 6,25*6 = 37,5dm
c) P = 4,2²*6 = 17,64*6 = 105,84m
d) P = 11,8²*6 = 139,24*6 = 835,44cm

1. Oblicz łączną długość krawędzi sześcianu o krawędzi długości:
a) 10cm b) 2,4 dm c) 5cm 7mm

W sześcianie jest 12 takich samych krawędzi:
a) 12*10 = 120cm
b) 12*2,4 = 28,8dm
c) 12*5,7 = 68,4cm