Ola za 4 gumki do włosów i 6 spinek zapłaciła 4,80 zł. Monkia kupiła w tym samym sklepie jedną gumkę i 10 spinek i zapłaciła 4,60. Jaka była cena jednej gumki a jaka jednej spinki


PS: proszę o rozwiązanie tego zadania za pomocą układu równań
. proszę o rozwiązanie tego zadanie jak najsybciej bo mam je na jurto

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T18:00:24+01:00
X gumki do włosów
Y spinki

3x+6y=4,80
X+10y=4,60

3x+6y=4,8
x=4,60 -10y

3(4,60 -10y)= 4,8
x=4,60 -10y

13,8 -30y=4,8 ||-13,8
x= 4,60-10y

-30y=-9 | :-30
x= 4,60-10y

y=0,3
x=4,60- 3

y= 0,3
x =1,3

prosze :>>
2010-02-16T18:07:27+01:00
Cena 1 gumki x
cena 1 spinki y
1) zakupy Oli:
razem 4x + 6y
zapłacono 4,80zł
równanie 4x + 6y = 4,80
2) zakupy Moniki
razem x + 10y
zapłacono 4,60zł
równanie x + 10y = 4,60

Układ równań:
4x + 6y = 4,80
{
x + 10y = 4,60
z drugiego równania wyznaczmy x
x = 4,6 - 10y
{
i wstawiamy do pierwszego równania, które rozwiązujemy
4(4,6 -10y) + 6y = 4,8

x = 4,6 - 10y
{
18,4 - 40y + 6y = 4,8

x = 4,6 - 10y
{
-34y = 4,8 - 18,4

x = 4,6 - 10y
{
-34y = -13,6

x = 4,6 - 10y
{
y = 13,6:34 = 0,4

x = 4,6 - 10y = 4,6 - 10*0,4 = 4,6 - 4 = =0,6
{
y = 0,4
Odp. Gumka kosztowała 0,60zł, a spinka 0,40zł.