Odpowiedzi

2010-02-16T20:07:32+01:00
Chłopów charakteryzuje odrębność warunków życia, obyczajów i tradycji, .... o czym świadczy odróżnianie w źródłach XII w. rozmaitych kategorii chłopów: zakupów, ... Po rozbiorach losy chłopów na ziemiach polskich kształtowały się w ... chłopów w poszczególnych zaborach (choć wszystkie mieszczą się w pojęciu drogi ...