Jeśli zrobisz 2 zadania daję naj !

1. Pole trójkąta stanowi 3 część pola kwadratu o boku 1, 5 dm. Jeden z boków trójkąta ma długość 90 mm.
Ile cm ma wysokość opuszczona na ten bok.

2. Wyraź w hektarach obszar:
a) Polski o powierzchni 311730 km2
b) Bałtyku o powierzchni 412 000 km2
c) Jeziora Śniardwy o powierzchni 122 km2

Dziękuję za pomoc ; * .

1

Odpowiedzi

2010-02-16T18:14:18+01:00
Pole trójkąta stanowi 3 część pola kwadratu o boku 1, 5 dm. Jeden z boków trójkąta ma długość 90 mm.
Ile cm ma wysokość opuszczona na ten bok.

Ujednolicamy jednostki:
x-bok kwadratu=1,5dm=15cm
z-bok trójkąta=90mm=9cm

Obliczam pole kwadratu:
P=15cm*15cm=225cm²

Pole trójkata = ⅓ pola kwadratu:
PΔ=⅓*225cm²=75cm²

PΔ=½zh
h=?
75cm²=½*9cm*h
h=75cm²:4,5cm
h=(75:4,5)cm
h=16³⁰/₄₅ cm
h=16⅔ cm

Ad.2.
Wyraź w hektarach obszar:
a) Polski o powierzchni 311730 km²
b) Bałtyku o powierzchni 412 000 km²
c) Jeziora Śniardwy o powierzchni 122 km²

1ha=100m*100m=10000m²
1km²=1000m*1000m=1000000m²=100*10000m²=100ha

a) Polski o powierzchni:
311730 km²=31173000ha
b) Bałtyku o powierzchni:
412 000 km²=41200000ha
c) Jeziora Śniardwy o powierzchni:
122 km²=12200ha