Odpowiedzi

2010-02-16T18:50:52+01:00
U=110V
P1=40W
P2=100W
Umax=?
P=U*I
I1=P1/U=40W/110V=0,36A
I2=P2/U=100W/110V=0,91A
I1=U/R1
R1=U/I1=110V/0,36A=305Ω
R2=U/I2=110V/0,91A=121Ω
maksymalny prąd może być równy 0,36A
Rz=R1+R2=305Ω+121Ω=426Ω
Umax=Imax*Rz=0,36A*426Ω=153V
napięcia na żarówkach będą wynosić
U1=Imax*R1=0,36A*305Ω=109,8V
U2=Imax*R2=0,36A*121Ω=43,6Ω
4 3 4