Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T18:13:54+01:00
A)
Przyczyny : emisja tlenków kwasowych takich jak SO2, N2O5, P4O10,do atmosfery
Objawy : kwaśne deszcze, niszczące roślinność, zakwaszając glebę, niszczenie elewacji budynków, pogorszenie się jakości środowiska
zapobieganie: stosowanie katalizatorów w tłumikach samochodowych rozkładających te tlenki na nieszkodliwe subst. na proste związki takie jak : siarka, azot
b)ozon to odmiana alotropowa tlenu. zbija się w O3 podczas wyładowań atmosferycznych. jest bardzo prosty do rozłożenia na zwykły tlen, np. za pomocą związków chloru, np. freony, albo innych subst. takich jak np. metan (CH4)

obj. zwiększenie ilości promieniowania UV które przedostaje sie przez warstwę ozonową. powoduje to liczne choroby skóry m.in. u ludzi. np. rak skóry czyli czerniak

zap. wycofywanie z obiegu starych lodówek w których chłodziwem są freony, freony są także w niektórych dezodorantach.

c)efekt cieplarniany przyczyny : emisja tgzw. gazów cieplarnianych takich jak CO2, CH4, które działają jak lustro weneckie, czyli przepuszczają promieniowanie cieplne (podczerwone) do ziemi, ale zawracają spowrotem odbite od ziemi w kosmos

zapobieganie : zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

objawy: zwiększenie średniej rocznej temp. na ziemi, susze, powodzie roztopy lodowców
2 3 2