Jak napisać Cu(NO3)2 w sześciu sposobach:
1.kwas+zasada ---->sól+woda
2.kwas+sól 2 ---->kwas 2+sól 2
3.zasada 1+sól 1 ---->zasada 2+sól 2
4.metal+kwas ---->sól+wodór
5.tlenek metalu+kwas ---->sól+woda
6.metal+niemetal ---->sól

Prosze o pomoc

1

Odpowiedzi