Wyznacz, jaki opór stawia włókno żarówki o mocy 60W, a jakie włókno o mocy 100W, jeżeli są zasilane prądem o napięciu 230V.

Podaj ile energii pobierze żarówka opisana w poprzednim zadaniu w czasie t= 2h świecenia.

Przez żarówkę płynie prąd o natężeniu I= 0,22A przy napięciu 230V. Podaj ile watów mocy pobiera ta żarówka

Oblicz opór właściwy miedzi, jeżeli przewodnik miedziany o długości l=100m i polu przekroju 0,5mm2


Podaj w jakim czasie przepłynie przez żaróweczkę latarki kieszonkowej ładunek 2C, jeżeli natężenie prądu wynosi 4mA.


Podaj jaki ładunek przepływa w czasie 1 minuty przez żaróweczkę przystosowaną do napięcia 4,5V, jeżeli jej opór wynosi 15Ω


Oblicz opór żelazka, przez które płynie prąd o natężeniu 2,3A, gdy doprowadzone napięcie wynosi 230V

W obwodzie płynie prąd o natężeniu I=0,4A. W obwodzie znajduje się żarówka. Wyznacz, jaki opór stawia żarówka świecąca, jeżeli doprowadzono na niej napięcie 120V.


W obwodzie płynie prąd o natężeniu 50mA i w czasie t przez przekrój porzeczny przewodnika przepływa ładunek 4C. Oblicz czas przepływu prądu.


Oblicz natężenie prądu płynącego w obwodzie składającym się z żaróweczki, bateryjki płaskiej i oporu, jeżeli w czasie 3 sekund przepłynął przez przekrój przewodnika 150µC. Narysuj schemat tego obwodu i zaznacz kierunek przepływu prądu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T19:40:17+01:00
1.
P1=60W
P2=100W
U=23V
R1,R2-?
P=U*I I=U/R stąd P=U²/R czyli R=U²/P
R1=230²/60=882Ω
R2=230²/100=529Ω
2.
P1=60W
P2=100W
t=2h
W1,W2-?
W=P*t
W1=60W*2h=120Wh
W2=100W*2h=200Wh
3.
I=0,22A
U=230V
P=?
P=U*I=230V*0,22A=50,6W
4. chyba niepełna treść, potrzebny jest jeszcze opór przewodnika
5.
q=2C
I=4mA=0,004A
t=?
q=I*t
t=q/I=2C/0,004A=500s
6.
t=1min=60s
U=4,5V
R=15Ω
q=?
I=U/R=4,5V/15Ω=0,3A
q=I*t=0,3A*60s=18C
7.
I=2,3A
U=230V
R=?
I=U/R
R=U/I=230V/2,3A=100Ω
8.
I=0,4A
U=120V
R=?
R=U/I=120V/0,4A=300Ω
9.
I=50mA=0,05A
q=4C
t=?
q=I*t
t=q/I=4C/0,05A=80s
10.
t=3s
q=150µC=150*10^-6C
I=?
q=I*t
I=q/t=150*10^-6 C/3s=50*10^-6A=50µA
na schemacie wszystkie elementy połącz szeregowo, kierunek prądu - odpływa od bieguna dodatniego źródła
9 4 9