Zad. 1

A) Oblicz długość boku kwadratu o przekątnej 2.
B) Jaki odwód ma kwadrat o przekątnej 5?
C) O ile dłuższy jest bok kwadratu o przekątnej 10 od boku kwadratu o przkątnej 8?

zad. 2

Oblicz pole trójkąta równobocznego o boku:
a) 12 cm b) 10 cm c) 2pierwiastek z 3 cm d) 5 pierwiastek z 2.


Daję najlepszą. chcę wszystkie zadania, za niedokończone wstawiam spam !
RYSUNKI DO ZADAŃ ...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T18:34:41+01:00
Zad. 1

A) Oblicz długość boku kwadratu o przekątnej 2.
a√2=2÷√2
a=2√2÷2
a=√2
Bok kwadratu wynosi √2
a√2- to wzór na przekątną kwadratu, wystarczy przekształcić wzór √2×√2=2

B) Jaki odwód ma kwadrat o przekątnej 5?
a√2=5 ÷√2
a=5√2÷2
Obw=4×5√2÷2=10√2

C) O ile dłuższy jest bok kwadratu o przekątnej 10 od boku kwadratu o przkątnej 8?

a√2=10÷√2
a=10√2÷2
a=5√2

a√2=8÷√2
a=8√2÷2
a=4√2
Bok kwadratu jest dłuższy o √2
Oblicz pole trójkąta równobocznego o boku:
a) 12 cm b) 10 cm c) 2pierwiastek z 3 cm d) 5 pierwiastek z 2.
a)
a=6
c=12
h²=c²-a²- wzór z tw pitagorasa
h²=144-36
h²=108
h=6√3
P=c×h÷2
P=12×6√3÷2=36√3

b)a=5
c=10
h²=c²-a²
h²=100-25=75
h=5√3
P=c×h÷2
P=10×5√3÷2
P=25√3

c)a=√3
c=2√3
h²=c²-a²
h²=12-3=9
h=3
P=c×h÷2
P=2√3×3÷2
P=3√3

d)
a=2,5√3
c=5√3
h²=c²-a²
h²=75-18,75
h²=56,25
h=2√14,0625
P=c×h÷2
P=5√3×2√14,0625÷2
P=5√3×2√14,0625

h-wysokość trójkąta
a-połowa boku
c=przeciwprostokątna
P=c×h÷2- wzór na pole