1) Uzupełnij zdania , podając wartościowość pierwiastków chemicznych.

a) Tlen w tlenkach jest.......
b)Chlor w chlorkach jest.....
b)Siarka w siarczkach jest...
c)Brom w bromkach jest....
d) Jod w jodkach jest...

2) Napisz wzory sumaryczny i strukturalny tlenku litowca znajdującego sie w okresie 3. Podając nazwę tego tlenku oraz liczbę atomów poszczególnych pierwiastków chemicznych wchodzących w skład cząsteczki tego związku chemicznego.

a) Wzór suamryczny i nazwa ................
b) Wzór strukturalny..........

3)Ustal wzór sumaryczny chlorku metalu , znajdującego sie w 2 grupie ukłądu okresowego, o masie cząsteczkowej 111 u .
........................................
......................................
.............................
....................................

ODP:

4) Ustal wzory sumaryczny i strukturalny tlenku czterowartościowego o masie cząsteczkowej 239 u.

........................
.....................
............................
.......................
ODP.


DZIĘKI ;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T00:07:08+01:00
1) Uzupełnij zdania , podając wartościowość pierwiastków chemicznych.

a) Tlen w tlenkach jest dwuwartościowy.
b)Chlor w chlorkach jest jednowartościowy.
b)Siarka w siarczkach jest dwuwartościowa.
c)Brom w bromkach jest jednowartościowy.
d) Jod w jodkach jest jednowartościowy.

2) Napisz wzory sumaryczny i strukturalny tlenku litowca znajdującego sie w okresie 3. Podając nazwę tego tlenku oraz liczbę atomów poszczególnych pierwiastków chemicznych wchodzących w skład cząsteczki tego związku chemicznego.

a) Wzór sumaryczny i nazwa Na2O - 2 at. Na, 1 at. O - tlenek sodu
b) Wzór strukturalny:
Na --------- O
Na - ten atom też trzeba połączyć z tlenem, jak pierwszy)

3)Ustal wzór sumaryczny chlorku metalu , znajdującego sie w 2 grupie układu okresowego, o masie cząsteczkowej 111 u .
Me - metal
MeCl2 (metal jest dwuwartościowy)
m. Cl2 = 2 * 35,5u = 71 u
m. at. Me - 111 u - 71 u = 40 u
Masę atomową 40 u ma wapń, więc jest to chlorek wapnia, czyli CaCl2.

ODP: Jest to CaCl2 (chlorek wapnia)

4) Ustal wzory sumaryczny i strukturalny tlenku czterowartościowego o masie cząsteczkowej 239 u.

X - pierwiastek
XO2 - związek
m. O2 - 2 * 16 u = 32 u
239 u - 32 u = 207 u - m. at. X
Ten pierwiastek X to ołów.
Wzór sumaryczny: PbO2, a strukturalny - łączysz podwójnie atomy i po sprawie ;-)
ODP. To PbO2.
167 4 167