Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-16T18:13:55+01:00
Wizerunek współczesnego człowieka poczciwego.

Mikołaj Rej w „Żywocie człowieka poczciwego” przedstawił ideał szlachcica ziemianina. Człowiek poczciwy powinien pamiętać o obowiązkach wobec rodziny, powinien dbać o nią i wypełniać powinności wobec niej. Szlachcic kocha swą ojczyznę, pracuje na rzecz jej rozwoju i broni jej, w razie potrzeby oddając życie. Jest pobożny, modli się, przestrzega wartości głoszonych przez Kościół. W kontaktach z bliźnimi kieruje się życzliwością, miłosierdziem, sprawiedliwością. Darzy szacunkiem członków rodziny, sąsiadów, znajomych. Postępuje uczciwie wobec wszystkich, przestrzega praw, nikogo nie wykorzystuje. W życiu wzorowego człowieka ważne powinno być także kierowanie się rozsądkiem, zdobywanie wykształcenia. Należy się powstrzymywać od wszelkich pokus, które prowadzą do pychy, próżności, gniewu, zawziętości.
Czy ideał współczesnego człowieka poczciwego różni się od stereotypu Reja? Wzorzec ten pozostaje aktualny również w dzisiejszych czasach. Czy nie powinniśmy przestrzegać praw? Są one ustanowione dla dobra społeczeństwa. Ich łamanie prowadzi do wykroczeń, przestępstw, a nawet zbrodni. Mają one nam ułatwiać życie. Współczesny człowiek poczciwy rozumie to i nie łamie praw.
W dzisiejszych czasach ważne miejsce zajmuje patriotyzm, jakkolwiek obserwuje się zmaterializowanie życia. Dla zaspokojenia własnych potrzeb materialnych Polacy wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu lepszych warunków, wyższych poborów. Jednakże większość naszych rodaków wybiera życie w kraju bo nie wyobraża sobie opuszczenia ojczyzny.
Ludzie potrzebują więcej więzi społecznej i wspólnoty kulturowej z innymi członkami narodu. Wszelkie podejmowane działania winny wynikać z miłości, troski o los państwa, narodu, społeczeństwa, nie mogą godzić w suwerenność i godność innych narodów.
Ważna jest też przyjaźń, życzliwość, przychylność wobec innych. O ile jest łatwiej wtedy funkcjonować w codziennym życiu, pomagać potrzebującym, wspierać w trudnych chwilach, jednocześnie oczekiwać wsparcia w razie potrzeby.
Człowiek współczesny powinien kierować się odpowiedzialnością za swoje czyny. Dzieci, dorastając, w coraz większym stopniu przejmują odpowiedzialność za rodzinę. Już w szkole i najbliższym otoczeniu, później w grupie, w miejscu pracy należy uświadomić sobie własne zdolności i angażować je dla dobra innych.
Także kształt państwa zależy od gotowości jego obywateli do przyjmowania na siebie odpowiedzialności. Moim zdaniem każdy człowiek jest odpowiedzialny za siebie od momentu ukończenia 18 lat. Wielu młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia tego słowa. Odpowiedzialność wiąże się z poczuciem obowiązku.
Wartością istotną w życiu współczesnego człowieka jest szacunek -to prawdziwa troska o innych ludzi. Jest podstawą wielu innych wartości. Osoba, która nie otrzymuje szacunku, z własnej woli nie będzie go okazywać innym. Szacunek jaki dziecko otrzymuje w domu jest podstawą jego szacunku do samego siebie i innych ludzi .
Na pewno nie łatwo jest sprostać wszystkim wartościom, ale ważne jest kierowanie się nimi w życiu, bo są to zasady i normy powszechnie uznawane za dobre, właściwe, godne człowieka. To one wywierają zasadniczy wpływ na humanistyczny kontekst istoty ludzkiej, to one od zarania dziejów żyją w środowiskach społecznych.
4 1 4