Odpowiedzi

2010-02-16T18:50:34+01:00
Platon wuażał ,że świat codzienny jest tylko niedoskonałym odbiciem świata idei.Za najwyższą idęę uznał dobro nieco niżej umieścił piękno i prawdę .Te trzy wartości stanowią tzw. triadę platonską . Platon twierdził ,że zło pojawia się na świecie materialnym przede wszystkim za sprawą wielkości niejako rozpadu jednej idei na jej mnostwo realizacji ,a także za sprawą człowieka którego dusza obok częścu roztropnej posiada także część porządliwą będącą żródłem zła moralnego .Podkresla on ,że możliwości ludzkiego poznania sa nieograniczone .Platon był twórcą JASKINI PLATONSKIEJ ,która ma znaczenie symboliczne tam człowiek za pomoca zmysłów ,nie poznaje ideę tylko ich cienie .Święty Tomasz z Akwinu nawi.ązywał do filozofi Arystotelesa .Określał życie jako drabine bytu ,uważał ,że człowiek góruje jedynie nad zwierzętami ,wszystko co istnieje składa się z materii i formy ; ciało to część materialna a dusza to zaś jego forma .Człowiek poznaje dzięki rozumowi lub przez wiarę ; te dwa porzadki uzupełniaja się nawzajem .Człowiek ma dostęp do różnego rodzaju dóbr materialnych ,człowieka zaś czynie bycie szczesliwym poznanie Boga .System poglądów św Augustyna określa się mianem teocentryzmu .Podstawą do tego jest wyjątkowe miejsce przyznane Bogu we wszystkich płaszczyznach rozważan . Twierdził ,że trzeba wierzyć w Boga .Ponadto chciał Go poznać i dowieść jego istnienia .Uważał ,że istnienie i trwanie świata jest całkowicie związane ze stwórcą nie tylko podczas aktu stworzeń .Nawiązywał on do poglądów Platona ,ukazywał dramatyczna sytuację człowieka wynikająca z jego umiejscowienia pomiędzy bytami wyższymi a niższymi .(Byty wyższe -Aniołowie ,byty niższe -zwierzęta).Umiejscowienie jest między dobrem a złem (dualizm człowieka ) ścieraja sie potrzeby duchowe i fizyczne . John Locke był twórcą idei sensualizmu .Kładł on nacisk na wrażenia zmysłowe . Głosił ,że człowiek jak "tabula rasa" (czysta tablica ,karta), którą zapisujemy w trakcie nauczanie i wychowania . Głosił sentencje w zdrowym ciele zdrowy duch" .
4 4 4