Krzyżówka :
1. .. ludowe w Atenach - odpowiednik współczesnego parlamentu.
2. Jedna z izb parlamentu w Polsce.
3. Polski odpowiednik łacińskiego pojęcia republika.
4. Urzędnik rzymski, który reprezentował interesy ludzi biednych.
5. Zorganizowana akcja, w której osoby uprawnione głosują na różnych kandydatów.
6. Wysoki urzędnik w Rzymie, obecnie przedstawiciel państwa za granicą.
7. W Atenach pozbawione prawa głosu.
8. Radni stanowią władzę...
9. Zasiadają w nim senatorowie.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T18:16:28+01:00
1.zgromadzenie
2.sejm
3.rzeczpospolita
4.trybun
5.wybory
6.konsul
7.kobiety
8.Ustawodawczą
9.senat
12 3 12
2010-02-16T18:16:48+01:00
1.Zgromadzenie
2. sejm
3. Rzecz publiczna
4. trybun ludowy
5. wybory
6. Konsul
7. Kobiety
8. ustawodawczą lub lokalną
9. senat
20 4 20