Odpowiedzi

2009-10-13T16:14:00+02:00
1. Jakie mogą być pozytywne skutki przynależności do grupy subkulturowej ?
-poznawanie nowych ludzi
-nowe ciekawe dodatkowe zajęcia
-możliwe że praca społeczna

2. Jakie zagrożenia mogą wynikać z przynależności do grupy subkulturowej ?
-źli ludzie mogą wykorzystać naiwność i chęć niesienia pomocy
-wciągnięcie się w nałogi
-brak czasu na naukę
1 5 1
2009-10-13T16:32:05+02:00
Pozytywne skutki:
*wspólne zainteresowania
*trwałe więźi między rówieśnikami
*poczucie przynależności do grupy
*solidarność
*więzi personalne
*pogłębiają wiedze
*uczą współpracy
*doświadczenie które wzbogaca osobowość
*szansa rozowju młodego człowieka

Zagrożenia;
*niechciana ciąża
*choroby takie jak AIDS lub HIV
*odrzucenie społeczne
*alkoholizm
*narkomania
*bezdomność
*agresja
*chuligaństwo
*"wolna miłość"
*frustracja

1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-13T17:34:27+02:00
1)
-pogłębianie wiedzy
-wymiana myśli, zainteresowań z daną grupą osób
-zrzycie się , solidarność, braterstwo
-nowe przyjaźnie
-dostrzeganie osób, które potrzebują pomocy (np. w nauce) i pomaganie im

2)
-popadanie w narkotyki
-chuligaństwo
-uczucie niedowartościowania
-obojętność na ludzką krzywdę
-można być wykorzystywanym , i nauczyć się wykorzystywać innych
podporządkowanie się starszym nastolatkom