Zad 1
kilogram soli wypełnia pudełko w kształcie prostopadłościanu o podstawie kwadratu do 2/3 wysokości. oblicz objętość soli, jeżeli wymiary pudełka to 9,2 cm, 9,2 cm, 11,2 cm. Czy ta sól zmieści sie w litrowym słoiku?

zad 2
krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ma dł. 6 cm i tworzy z krawędzią boczną ostrosłupa kąt o mierze 45 stopni. oblicz objętość tego ostrosłupa.

zad 3
w ostrosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna podstawy jest równa 8 pierwiastków z 2 cm a krawędź boczna ma 12 cm długości. oblicz objętość tego ostrosłupa

daję najlepszą :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T13:22:00+01:00
Zad.1
V-objętość soli w pudełku
V=a²×h
V=(9,2cm)²×7,5cm
V=84,64cm²×7,5cm
V=634,8cm³
1l=1dm³
1dm³=1000cm³
634,8cm³<1000cm³
634,8cm³<1l
Zad.2
(4√2)^2+h^2=12^2
h=√(12^2-(4√2)^2)
h=4√7 cm
V=1/3 * Pp * h, gdzie Pp to pole podstawy równe a^2
V=1/3 * 8^2 * 4√7=225,77 cm^3 (w zaokrągleniu)