Karol pisał pod koniec semestru trzy test: z języka polskiego, z języka angielskiego, i z matematyki . test uznaje się za zaliczony , zdający zdobędzie ponad 60% puktów. Które testy zaliczył karol?

j.polski 19pkt/30pkt
j.angielski28pkt/30/pkt
matematyka 23/40 pkt

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-13T16:22:09+02:00
J.polski 19pkt/30pkt - 63% -zaliczył
j.angielski28pkt/30/pkt - 93% - zaliczył
matematyka 23/40 pkt - 58 % - nie zaliczył

pozdrawiam ;]
2009-10-13T16:24:23+02:00
60% z 30 punktów=0,6 razy 30=18 dalej 60% z 40 punktów=0,6 razy 40=24 zaliczył polski i angielski bo wystarczyło mu 18 punktów a on zdobył 19 i 28 ,ale nie zaliczył matematyki bo zdobył tylko 23 punkty a wymagane były 24 pozdrawiam