Zapisz wyrażenia , nie używając nawiasów.Zredukuj wyrazy podobnie.Proszę pokazać krok po kroku jak zostało wykonane ćwiczenia.
x-(2x-3)
3x-(y-2x)
-(3a+6)-4
Oblicz wartość liczbową wyrażenia
(a+4b)-(5+2a)-(3b-5) dla a=-0,1 i b=0,2
(-a² +2ab-1)+(a²-4ab+5) dla a=¼ i b=2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T18:31:57+01:00
X-(2x-3) x-2x+3 -x=-3//(-1) x=3

3x-(y-2x) 3x-y+2x 5x-y=0

-(3a+6)-4 -3a-6-4 -3a-10 -3a=10//(-3) a=-3 1/3

(a+4b)-(5+2a)-(3b-5) dla a=-0,1 i b=0,2
a+4b-5-2a-3b+5 a-2a+4b-3b -a+b -(-0,1)+0,2 0,1+0,2=0,3

(-a² +2ab-1)+(a²-4ab+5) dla a=¼ i b=2
(-¼² + 2*¼*2-1)+(¼²-4*¼*2+5) (-1/8+1-1)+(1/8-2+5)
-1/8+3+1/8=3