Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T18:23:01+01:00
Problem bezrobocia w Polsce:
Jak jest?
Gwałtowny wzrost liczby osób pozbawionych pracy w pierwszych latach przekształceń ustrojowych sprawił, że bezrobocie stało się od razu najpoważniejszym problemem reformującego się państwa i społeczeństwa.

Jak powinno być?
Wspieranie małych i dużych przedsiębiorstw przez większe ulgi podatkowe
subwencje umożliwiające dotkniętych redukcją pracownikom przekwalifikowanie się i zdobycie odpowiednich umiejętności przedsięwzięcie Rządu by pomóc absolwentom szkół w podniesieniu kwalifikacji i zdobyciu pierwszych doświadczeń zawodowych; zmniejszenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych bardzo korzystne oprocentowanie pożyczek z Funduszu Pracy na podjęcie działalności na własny rachunek

Dlaczego nie jest tak jak powinno być?

Ponieważ problem bezrobocia jest w Polsce stosunkowo nowym zjawiskiem występują trudności w rozpoznaniu jego przyczyn oraz znalezieniu skutecznych sposobów rozwiązania. Świadczy o tym fakt, że ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu była wielokrotnie uchylana, ponownie uchwalana i nowelizowana.
1 4 1