Odpowiedzi

2010-02-16T18:21:29+01:00
Tlen jest podstawowym, bardzo w przyrodzie rozpowszechnionym pierwiastkiem. W wyniku procesów oddychania organizmów żywych wydzielany jest do atmosfery tlenek węgla (IV), który na powrót zostaje pobrany przez rośliny zielone w procesie jego wbudowywania do związków organicznych (fotosynteza) i na powrót zostaje uwolniony do atmosfery tlen. Wolny tlen jest niezbędny również do utleniania materii organicznej i nieorganicznej. W zbiornikach wodnych część tlenku węgla (IV) wiąże się w sole mineralne - węglany, a te pobierane są bezpośrednio przez rośliny. Procesy gnicia i butwienia zachodzą w warunkach z częściowym dostępem tlenu i produkty ich ulegają częściowemu utlenieniu.
18 3 18
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T18:22:27+01:00
Obieg tlenu. Tlen występuje w dużych ilościach w atmosferze (21%), w wodzie i glebie. W procesach fotosyntezy odnawia się cały zasób tlenu. Pierwiastek ten użytkowany jest w procesach oddechowych wszystkich organizmów, które oddają go w formie związanej.
W przyrodzie odbywa się obieg tlenu w cyklu zamkniętym. Organizmy zwierzęce pobierają tlen z powietrza, wydzielając dwutlenek węgla, który jest z kolei przyswajany przez rośliny, te ostatnie zaś wydzielają tlen. Jest on niezbędny do życia dla większości organizmów. Otrzymuje się go na skalę przemysłową przez destylację frakcjonowaną ciekłego powietrza.
32 3 32
2010-02-16T18:26:21+01:00
Tlen powstaje w procesie fotosyntezy który zachodzi pod wpływem światła słonecznego i chlorofilu zawartego w komórkach roślin. Działają one jak fabryki chemiczne przekształcając tlenek węgla IV i wodę w tlen i cząsteczki związków chewmicznych stanowiące substancje odżywcze dla roślin. <--------- To jest źródło tlenu
32 4 32