Zadanie 2 strona 70 zbiór zadań dla 1 gimnazjum Matematyka 1

2. Zapisz zadanie w postaci równania.
a) 5% liczby x jest równe 10.
b) Liczba x stanowi 5% liczby 10.
c)Liczba o 5% większa od x jest równa 10.
d)Liczba o 5% mniejsza od x jest równa 10.
e)Liczba x jest o 5% większa od liczby 10.
f) Liczba x jest o 5% mniejsza od liczby 10.
g) Liczba x jest o 130% większa od liczby 10.

Zadanie 3 strona 70 zbiór zadań dla 1 gimnazjum Matematyka 1

3. Zapisz zdania w postaci równania.

a) Ania dostała x złotych, wydała połowę i zostało jej 3 zł.
b) Michał ma x lat, trzy razy więcej niż 10 lat temu.
c) Obwód kwadratu o boku a jest o 10cm większy niż długość boku.
d) W lesie było x łosi; urodziły się 4 młode i liczba łosi wzrosła o 20%.
e) W parku rośnie x drzew, 2% z nich stanowią trzy lipy.
f) Komputer kosztuje tylko x złotych, ale po doliczeniu do tej ceny 22% podatku trzeba zapłacić 3000zł.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T18:28:22+01:00
2.
a) 5%x=10
b) 5%*10=x
c) x+5%x=10
d) x-5%x=10
e) 10+5%*10=x
f) 10-5%*10=x
g) x=10+130%*10

3.
a) x-1/2x=3
b) x=3(x-10)
c) 4a=a+10
d) x+4=x+20%x
e) 2%x=3
f) x+22%x=3000
16 3 16