Kooochani. bardzo potrzebne. :_))

zad.
W wiadrze jest x litrów wody a w beczce y litrów wody. Zapisz ile litrów wody będzie w wiadrze , a ile w beczce jesli :
a). z wiadra do beczko przelejemy pół litra wody,
b). najpierw przelejmy połowę zawartości wiadra do beczko a potem 2 litry z beczki do wiadra,
c). najpierw z beczki przelejmy 1litr wody do wiadra a następnie połowę zawartości wiadra przelejemy do beczki,
d). do wiadra dolejemy 0,75l wody ze studni a potem trzecią część zawartości wiadra przelejemy do beczki.

zad.
Zapisz za pomocą wyrażeń algebraicznych i znaku równości następujące prawa :
a). suma liczny i liczby do niej przeciwnej równa jest 0.
b). sześcian ilorazu liczb jest równy ilorazowi sześcianów tych liczb.
c). wartość ilorazu nie zmieni się, jeśli dzielną i dzielnik pomnożymy przez 5.

błaaaagam. -> jak najszybciej.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T18:32:54+01:00
W wiadrze jest x litrów wody a w beczce y litrów wody. Zapisz ile litrów wody będzie w wiadrze , a ile w beczce jesli :
a). z wiadra do beczko przelejemy pół litra wody,
x-0,5l - ilość wody w wiadrze
y+0,5l -ilość wody w beczce

b). najpierw przelejmy połowę zawartości wiadra do beczko a potem 2 litry z beczki do wiadra,
1/2x + 2l - ilość w wiadrze po dodaniu 2 litrów z beczki
1/2x+y-2l- ilość w beczce po oddaniu 2l do wiadra

c). najpierw z beczki przelejmy 1litr wody do wiadra a następnie połowę zawartości wiadra przelejemy do beczki,
1/2 (x+1l)- ilość w wiadrze
y-1l +1/2 (x+1l)- ilość w beczce

d). do wiadr dolejemy 0,75l wody ze studni a potem trzecią część zawartości wiadra przelejemy do beczki.
1/3 (x+0,75l)- w wiadrze
y+1/3 (x+0,75l) - w beczce po dolaniu tej z waderkazad.
Zapisz za pomocą wyrażeń algebraicznych i znaku równości następujące prawa :
a). suma liczny i liczby do niej przeciwnej równa jest 0.
x- liczba
-x- liczna przeciwna do x

x+ (-x)=0

b). sześcian ilorazu liczb jest równy ilorazowi sześcianów tych liczb.
a- pierwsza liczba
b- druga liczba

(a/b)^3=(a^3) /( b^3)

c). wartość ilorazu nie zmieni się, jeśli dzielną i dzielnik pomnożymy przez 5.
d -dzielna
z- dzielnik

d/z=5d/5z
2010-02-16T18:35:28+01:00
A
wiadro x - 0,5 beczka y + 0,5
b
wiadro x - 0,5x + 2 beczka y + 0,5x - 2
c
wiadrox + 1 - 0,5(x + 1) beczka y - 1 + 0,5(x + 1)
d
wiadro x + 0,75 - 1/3(x + 0,75) beczka y + 1/3(x + 0,75)
zad 2
a
a + (- a) = 0
b
(ab)³ = a³b³
c
a/b = 5a/5b
1 2 1