Proszę pomóc mi w rozwiązaniu tych związków frazeologicznych
1.szata godowa
2.kajnowe piętno
3.egipskie ciemności
4.zakazany owoc
5.jabłko Adama
6.Salomonowy wyrok
7.Hiobowa wieść
8.wieża Babel
9.oddać coś za miskę soczownicy
10.w stroju Adama

2

Odpowiedzi

2010-02-16T18:26:43+01:00
3.duże ciemności
4.coś zakazanego
6.sprawiedliwy
10.bycie nagim
8.coś nie do zdobycia
2010-02-16T18:38:16+01:00
Szata godowa - szata weselna

Kainowe piętno - bratobójstwo, znamię zabójcy brata lub rodaka

Ciemności egipskie - ciemność zupełna całkowita nieprzenikniona

Zakazany owoc – rzecz niedozwolona i przez to pociągająca

Jabłko Adama - to przenośna nazwa anatomicznej chrząstki, dobrze widocznej na męskich szyjach, upamiętnająca grzech

Salomonowy wyrok - wyrok sprawiedliwy, roztropny i mądry, sprawiedliwe osądzenie, wyrok uwzględniający racje dwóch stron

Hiobowa wieść - smutna, niewesoła wieść (przezażająca), złe, dramatyczne, przykre wiadomości, które zupełnie zmieniaja istniejącą sytuację, spadają jak grom z jasnego nieba

Wieża Babel- zamęt, chaos, bałagan, zamieszanie

Oddać coś za miskę soczewicy - oddać coś wartościowego(cennego) za bezcen, za nic

W stroju Adama - nago, bez ubrania