Zad1. napisz w formie czasteczkowej i jonowej rownania reakcji zobojetniania:
a)kwasu azotowego(5) i wodorotlenku zelaza(3)
b)wodorotlenku miedzi(2) i kwasu bromowodorowego

zad2.dla stezenia jonow [OH-]=1x 10 do -12 mol/dm3 okresl
a)stezenie [H+]
b)pH r-ru
c) odczyn r-ru

zad3. przedstaw za pomoca rownania reakcji chemicznej: chlorowania benzenu w obecnosci katalizatora FeCl3

1

Odpowiedzi

2009-10-14T01:42:31+02:00
Zad 1.

a) 3HNO3 + Fe(OH)3 = Fe(NO3)3 + 3H2O
3H+ + 3NO3- + Fe+3 + 3OH- = Fe+3 +3NO3- + 3H2O
3H+ + 3OH- = 3H2O

b) Cu(OH)2 + 2HBr = CuBr2 + 2H2O
Cu+2 + 2OH- + 2H+ + 2Br- = Cu+2 + 2Br- + 2H2O
2OH- + 2H+ + = 2H2O

Zad 2.

a) [H+}x[OH-] = 10 exp(-14) czyli:
[H+}x 10exp(-12) = 10 exp(-14)
stąd: [H+} = 10 exp(-14)/10exp(-12)
[H+] = 10exp(-2) = 0,01mol/dm3
(exp oznacza do potęgi )
b) pH to -log[H+] czyli:
pH = - log 0,01 = -(-2)
pH = 2
c) odczyn kwaśny bo pH < 7

Zad 3.

C6H6 + Cl2 =C6H4Cl2 + 2HCl
powstanie 1,4 dichlorobenzen lub 1,2 dichlorobenzen
drugi atom chloru podstawia się w pozycji orto lub para