Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T18:27:20+01:00
Izotopy (łac. isos-równy, topos-miejsce) to odmiany atomów danego pierwiastka, których jądra mają taka samą liczbę protonów (czyli liczbę atomową), jednak różnią się między sobą liczbą neutronów (tj. liczbą masową). Masa atomowa pierwiastka jest jedynie uśrednioną masą jego izotopów. Izotopy konkretnego pierwiastka s prawie takie same pod względem właściwości chemicznych i nieznacznie różne jeśli chodzi o właściwości fizyczne, co umożliwia mechaniczne rozdzielenie izotopów podobnych (spektometria masowa, wielokrotna dyfuzja przez porowaty materiał, itd.)


:)