Prosze z OBLICZENIAMI dziekuje z gory
1.Dane sa wielomiany u(x)=x-1 i w(x)=x²+x+1.Iloczyn wielomianow u i w jest rowny:
a)x³-1
b)x³+x²
c)x³-x²+x
d)x³-x²+x-1
2,Jeśli pole trójkąta równobocznego jest rowne 9√3 to bok tego trójkąta ma długość:
a)3√2
b)3√3
c)4,5√3
d)6
3.Jezeli zbiorem wartość funkcji y=(x-5)²-q jest przedzial <2,∞) to:
a)q=-5
b)q=-2
c)q=2
d)q=5
4.Jezeli α jest katem ostrym tgα=2,to wartosc wyrazenia cosα+sinα przez cosα jest rowna:
a)3 b)2,5 c)2 d)1,5

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T19:00:17+01:00
1. u(x)=x-1
w(x)=x²+x+1

W(x) × U(x)
(x-1)(x²+x+1) -> wzór skróconego mnożenia a³ - b³

Odp. a) x³-1

2. P=(a²√3)/4
9√3=(a²√3)/4 /x 4
36√3=a²√3 /x √3
108=3a² /÷ 3
a²=36 /÷ √
a=6
Odp. d)6

3. b)-2 (współczynnik q to przesunięcie do góry/na dół, jesli zbiór wartości zaczyna się od 2 do +∞, to q=2)

4.tg=sin/cos

sin/cos=2 /x cos
2 cos=sin
1/2sin=cos

(1/2sin +sin)/½sin = 3/2sin x2 = 3

Odp.a)3
4 3 4