1)Zapisz w postaci sumy algebraicznej.
a)2ab²(a²-2b)=
b)½c(4c-2)=
c)(1-x)(x+2)=
d)(5-2x)(5+x)=
e)(y²-y)(y²+1)=
f)(y-1)(y²+y+1)=

2)zapisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne.
a) x złotych i y groszy - ile to groszy?
b)x kwadransów i y godzin - ile to minut?
c) x minut i y godzin - ile to godzin?
d)x ton i y kilogramoó - ile to ton?

1

Odpowiedzi

2009-10-13T16:38:29+02:00
1. a) 2a²b²-4ab3
b) 2c²-c
c) x+2-2x
d)25+ 5x-10x-2x²
e)2y²+y²-y-y
f)y+y²+y-y²-y
i oczywiściesobie zredukuj XD