1.Rozwiąż równania 2*(0,5x-1)=x+2 jest:
A.Liczba 2
B.Liczba -2
C.nieskończenie wile liczb
D.Nie ma takiej liczby
2.Liczba -13 jest rozwiązaniem równania:
A.4*(x+3)-5=7
B.6-x/7=5
C.-10-(x+2)=14+x
D.-x/3 + 5=1

Proszę szybko i z obliczeniami. Dzięki z góry :**

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T18:39:30+01:00
1. x-2=x+2
x=x+4
0=4
ODP D
2.
a) 4x+12-5=7
4x+7=7
4x=0
x=0
b)6-x/7=5 /*7
6-x=35
-x= 29
x =-29
c) -10-x-2=14+x
-12-x=14+x
-x= 26+x
-2x= 26
x = -13
d) -x/3+5=1 /*3
-x+5=3
-x=-2
x=2

ODP C
2010-02-16T18:44:05+01:00
1. D => nie ma takiej liczby
2*(0,5x-1)=x+2
x-2=x+2
x-x=2+2
0=4
(brak rozwiązań)

2. C => -10-(x+2)=14+x
A. 4*(x+3)-5=7
4x+12-5=7
4x=7-12+5
4x=0
x=0

B. 6-x/7=5 |*7
42-x=35
-x=35-42
-x=-7 |*(-1)
x=7

C. -10-(x+2)=14+x
-10-x-2=14+x
-x-x=14+10+2
-2x=26 |:(-2)
x=-13

D. -x/3 + 5=1 |*3
-x+15=3
-x=3-15
-x=-12 |*(-1)
x=12
2010-02-16T22:27:51+01:00
Zad.1
2*(0,5x-1)=x+2
x-2=x+2
x-x=2+2
0=4
odp: D.Nie ma takiej liczby

Zad.2
A.
4*(x+3)-5=7
4x+12-5=7
4x=7-12+5
4x=0
x=0

B.
6-x/7=5|*7
42-x=35
-x=35-42
-x=-7
x=7

C.
-10-(x+2)=14+x
-10-x-2=14+x
-x-x=14+10+2
-2x=26
x=-13

D.
-x/3 + 5=1|*3
-x+15=3
-x=3-15
-x=-12
x=12

odp: Liczba -13 jest rozwiązaniem równania: C