1) Wymień trzy przyczyny niskiego zasolenia wód Bałtyku.
2)wymien trzy głowne źródła zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego. Opisz krótko skutki zanieczyszczenia wód dla organizmów w nim żyjących oraz mieszkańców nadbałtyckich
-
-
-
skutki zanieczyszczenia wód:

2

Odpowiedzi

2009-10-13T16:42:29+02:00
1) Bałtyk jest morzem, które ma bardzo małe dojście do oceanu spokojnego. W związku z tym, woda z oceanu nie może wpływać do naszego morza takimi ilościami, by zmienić zasolenie Bałtyku
2) Do zanieczyszczenia Bałtyku przyczyniają się przede wszystkim kraje nad nim położone. Jednym z największych 'bałaganiarzy' jest Polska. Przez takowe zanieczyszczenia, zwierzęta występujące w naszych wodach są zagrożone wymarciem.
35 2 35
2009-10-13T18:42:49+02:00
1)
- słaba wymiana wód z oceanem
- wpada do niego ok. 250 rzek, które dostarczają duże ilości słodkiej wody
- niskie temperatury powodują, że parowanie wody jest niewielkie

2)
- rzeki (doprowadzają ogromne ilości ścieków przemysłowych i komunalnych)
- nawozy sztuczne oraz chemiczne środki ochrony roślin,
- wycieki ropy naftowej z platform wiertniczych.

3) Skutki zanieczyszczenia wód są ogromne. Wymiera coraz większa część fauny i flory. Gdy sytuacja nie poprawi się, morze za kilkadziesiąt lat stanie się martwe. Kolejnym efektem jest upadek turystyki. Ludzie nie chcą przebywać nad zanieczyszczonym morzem oraz plażach. Z zanieczyszczeniami Morza Bałtyckiego wiąże się także upadek rybołówstwa. Poprzez zatrucia wody wiele gatunków ryb zanika.
57 4 57