1.Kwadrat i trójkąt równobocznymają takie same obwody, równe 12 cm.Czy przekątna kwadratu jest dłuższa od wysokości trójkąta?

2. Przekątna kwadratu i wyskość trójkąta równobocznego mają jednakową długość równą 3 cm .Czy pole kwadratu jest większe od pola trójkąta ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T18:46:08+01:00
Bok kwadratu=12:4=3cm
d=a√2=3√2cm≈4,24cm

Δ bok:12:3=4cm
hΔ=a√3:2=4√3:2=2√3≠3,46cm
tak, jest dłuższa

zad. 2]
a√2=3cm
a=1,5√2≈2,12cm

a√3:2=3cm
a=2√3cm≈3,46cm

pole kwadratu=a²=(1,5√2)²=4,5cm²
pole Δ=a²√3:4=(2√3)²√3:4=3√3≈5,2cm²
nie, pole kwadratu jest mniejsze.