Chrześcijaństwo, państwa barbarzyńskie, we własnym zakresie, czytanie i pisanie, danina, praca na roli
Wykorzystaj wyrazy i wyrażenia i uzupełnij tekst.

a) W miejsce wielkiego Imperium powstały............(uzupełnij)
b) Główne zajęcie ludności stanowiła................(uzupełnij)
c)Upadek nauki i kultury przejawiał się między innymi częściowym zanikiem umiejętności................(uzupełnij)
d) Dawne religie ustąpiły miejsca............(uzupełnij)
e) Za prawo użytkowania ziemi chłopi musieli dawać ............(uzupełnij)
f)Ograniczeniu uległ handel, ponieważ ludność w większości wytwarzała produkty .................(uzupełnij)

2

Odpowiedzi

2010-02-16T18:43:43+01:00
A) W miejsce wielkiego Imperium powstały państwa barbarzyńskie.
b) Główne zajęcie ludności stanowiła praca na roli
c)Upadek nauki i kultury przejawiał się między innymi częściowym zanikiem umiejętności czytania i pisania.
d) Dawne religie ustąpiły miejsca chrześcijaństwu.
e) Za prawo użytkowania ziemi chłopi musieli dawać daniny.
f)Ograniczeniu uległ handel, ponieważ ludność w większości wytwarzała produkty we własnym zakresie

pozdro ;]
13 4 13
2010-02-16T18:45:17+01:00

a) W miejsce wielkiego Imperium powstały państwa barbarzyńskie

b)główne zajęcie ludności stanowiła praca na roli


c)Upadek nauki i kultury przejawiał się między innymi częściowym zanikiem umiejętności czytania i pisania.

d)Dawne religie ustąpiły miejsca chrześcijaństwu


e) Za prawo użytkowania ziemi chłopi musieli dawać daniny


)Ograniczeniu uległ handel, ponieważ ludność w większości wytwarzała produkty we własnym zakresie

8 3 8