Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T18:50:29+01:00
Droga Moniko!

Piszę ten list aby zachęcić Cię do uczestniczenia we mszy Świętej. Trzecie przykazanie przypomina o obowiązku
święcenia dni świętych, głównie niedzieli.Dzień ten ma być dniem szczególnego spotkania się z Chrystusem zmartwychwstałym , który jest realnie i prawdziwie obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie Eucharystii. Niedziela i dni świąteczne stwarzają okazję do pogłębiania więzów rodzinnych. W niedzielę przypominamy sobie w szczególny sposób naszego Ojca-Stwórcę, dzięki któremu istnieje otaczający nas świat, my i wszystko.Eucharystia to spotkanie i zjednoczenie się – głównie dzięki Komunii św. – z Chrystusem zmartwychwstałym, to udział w Jego zbawczej ofierze, to zetknięcie się z Jego ożywiającym słowem. Eucharystia jest także spotkaniem się ze wspólnotą Kościoła, która modli się, wyraża Bogu swe dziękczynienie, uwielbienie i skruchę.
To spotkanie ze Zbawicielem i Jego Kościołem przynosi wielkie dobro każdemu wiernemu, całemu Kościołowi, światu, ludziom oddalonym od Boga i duszom w czyśćcu.Dzięki uczestnictwu we Mszy św. całe nasze życie, wszystko co czynimy, może nabrać nowej wartości, tzn. może stać się działaniem broniącym przed piekłem i przynoszącym zbawienie nie tylko nam, ale i innym ludziom. Mam nadzieję że przekonałam Cię do uczestnictwa we Mszy świętej. Pozdrawiam cerdecznie.

Karolina
44 4 44
2010-02-16T18:57:13+01:00
Drogi Karolu!
Chciałbym Cię przekonać w moim liście, że warto uczestniczyć w niedzielnej Mszy Św.
Wiesz, że Pan Jezus nakazał uczestniczyć w niedzielnej Mszy Św. Jest to najważniejsze w życiu chrześcijanina. Oczywiście nie wystarczy przyjść, bo inni chodzą lub rodzice Ci każą. Nie można tego przesiedzieć i nic z tego nie wynieść i iść do domu. Trzeba w pełni uczestniczyć, przemyśleć sobie wszystko, przyjmować sakramenty, bo tylko tak będziesz mógł znaleźć się w niebie. Oczywiście ja mogę Cię tylko zachęcać. To wszystko musisz sobie przemyśleć w swoim sercu.
A więc nie odzrzucaj Pana Boga. Uczestnicz w niedzielnej Mszy Św.
39 4 39