Zad.1
Od podanych przymiotników utwórz rzeczowniki abstrakcyjne, będące nazwami wartości. Zapisz je w tabeli.

mądry, dobry, piękny, łagodny, zazdrosny, niesprawiedliwy, leniwy, zarozumiały, przyzwoity, miłosierny, wrogi, uczciwy, pokorny.
Ramka:
Wartości pozytywne i Wartości negatywne.

zad.2
Podane przysłowia uzupełnij rzeczownikami abstrakcyjnymi nazywającymi wartości, wybranych z ramek.

- ............ buduje, niezgoda rujnuje.
- ............ ma krótkie nogi.
-............. jest matką z wszystkich cnót.
-............. w dostatku poznać, nie w nędzy.
- ............ jest złym doradcą.
- ............ towarzyszy powodzeniu jak cień światłu.

Rzeczowniki:
pokora, zazdrość, skromność, zgoda, kłamstwo, gniew.

DAJE NAJ!

1

Odpowiedzi

2010-02-16T18:56:00+01:00
Madry-madrosc
dobry-dobroc,
piękny-
łagodny- lagodnosc
zazdrosny-zazdrosc
niesprawiedliwy-niesprawiedliwosc
leniwy- lenistwo
zarozumiały- zarozumialstwo
przyzwoity-przyzwoitosc
miłosierny-milosierdzie
wrogi-wrogosc
uczciwy-uczciwosc,
pokorny-pokora

-zgoda buduje, niezgoda rujnuje.
- klamstwo ma krótkie nogi.
- pokora jest matką z wszystkich cnót.
- skromnosc w dostatku poznać, nie w nędzy.
- gniew jest złym doradcą.
- zazdrosc towarzyszy powodzeniu jak cień światłu.
9 4 9