Jestem już w Angli! Podróż była męcząca. Mieszkam u mojej cioci w Londynie to bardzo piękne miasto.
Szkoła, do której chodzę jest bardzo fajna, i trochę różni się od tej w Polsce.
Jest bardzo duża i łatwo się w niej zgubić. Są tu fajni nauczyciele, którzy chętnie pomagają uczniom. Sale są tu przyjazne i dobrze wyposażone w przedmioty potrzebne do nauki, co czwartek mam zajęcia taneczne, na które bardzo lubię chodzić. W tej szkole poznałam wielu nowych przyjaciół, z którymi mam wspólne zainteresowania.
Tęsknie za starą szkołą, ale ta też jest super pozdrawiam.

2

Odpowiedzi

2010-02-16T18:57:57+01:00
I am already in the UK! The trip was tiring. I live with my aunt in London is a very beautiful city.
School to which the walk is very cool, and somewhat different from that in Poland.
Is very large and easy to get lost in it. There are teachers who are willing to help students. Meeting friendly and well equipped with items needed for the study, every Thursday I dance classes, which I like very much to walk. In this school, I met many new friends with whom I have common interests.
I miss the old school, but it is also great. Yours

Myślę że dobrze:)
1 5 1
2010-02-16T18:59:07+01:00
Je żeli chodzi o przetłumaczenie to będzie tak
I am already in Angli! Was raise the price tiring. I live at my aunt in London this very bautiful city.
School, to which I is walk very nice, and it differs from this in Poland a bit.
It is very large and easily oneself in her to lose. Here nice teachers are, who help pupils willingly. Halls are here friendly and equipped in necessary objects to science well, what I have Thursday dancing occupations on which I like very to walk. I at this school got to know many new friends with which have common interests.
Longingly for old school, but this is super also I greet.
1 5 1