Dwie identyczne metalowe kulki o ladunkach q=1 uC i q=1/5 (jedna piąta) uC znajdujace sie w pewnej odleglosci od siebie zetknieto i ponownie rozsunieto na poprzednia odleglosc.

Czy wartosc sily wzajemnego oddzialywania ulegla zmianie? Uzasadnij odpowiedź.

Kategoria Oddziaływania w przyodzie.

1

Odpowiedzi

2010-02-18T13:34:30+01:00
Przed zetknięciem kulek siła wzajemnego oddziaływania ma wartość:
F = k×q₁×q₂/r² = k × 1μC × 1/5μC / r² = k × 1/5μC² / r² =
= k×0,2μC² / r²
Po zetknięciu ładunki na kulkach wyrównuja się i mają wartość po 0,6 μC więc siła F₁ po rozsunięciu wynosi:
F = k × 0,6μC × 0,6μC / r² = k × 0,36 μC² / r²
Siła zwiększyła się